’HELE­MAAL NIET BE­ZIG MET FI­NA­LE’

De Telegraaf - - Telesport -

ZEIST Het nieuws dat de ge­we­zen top­fa­vo­riet Duits­land net door De­n­e­mar­ken was uit­ge­scha­keld (1-2), bracht een schok te­weeg bij al­le speel­sters op het trai­nings­veld in Zeist. Maar waar de hon­der­den aan­we­zi­ge fans al licht eu­fo­risch de Eu­ro­pe­se ti­tel voor het grij­pen za­gen, daar druk­ten de Oran­je­vrou­wen zelf elk spoor­tje van dat ge­voel di­rect de kop in.

„Dit maakt het wel een raar toer­nooi”, zei Lie­ke Mar­tens, die weet dat de uit­scha­ke­ling van Duits­land, dat sinds 1995 al­le zes de EK’s ach­ter­een op zijn naam schreef, een nóg gro­te­re sur­pri­se is dan die van Oran­je zelf (Zwe­den was over de lands­gren­zen ook fa­vo­riet, red.). „Lan­den waar­van je ver­wacht dat ze in dit ge­val mak­ke­lijk door­gaan, die vlie­gen er­uit. Maar wij re­ke­nen ons echt niet rijk. We moe­ten ons ge­woon weer focussen op de wed­strijd die komt. De hal­ve fi­na­le te­gen En­ge­land wordt al las­tig ge­noeg, dus met de fi­na­le zijn we nog hele­maal niet be­zig.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.