Zelfs met pro­ble­men leidt Vet­tel ’op­tocht’

De Telegraaf - - Telesport -

BOEDAPEST Met zijn vier­de Grand Prix-ze­ge van het jaar deed Se­bas­ti­an Vet­tel uit­ste­ken­de za­ken in de strijd om de we­reld­ti­tel in de Formule 1. De Duit­se vaan­del­dra­ger van Fer­ra­ri had Le­wis Ha­mil­ton tot op een punt zien na­de­ren na een paar min­de­re beur­ten, maar ver­groot­te de voor­sprong op zijn Brit­se con­cur­rent nu weer tot veer­tien pun­ten. Ha­mil­ton ein­dig­de im­mers als vier­de.

„Het zag er mis­schien niet zo uit, maar na de sa­fe­ty car (in de be­gin­fa­se, red.) had ik mijn han­den vol, om­dat ik pro­ble­men had met mijn stuur. Het werd steeds er­ger, steeds sche­ver”, al­dus Vet­tel, die van­af po­le po­si­ti­on start­te.

Om­dat in­ha­len nau­we­lijks mo­ge­lijk was op de Hun­ga­ro­ring, bleef de vier­vou­dig we­reld­kam­pi­oen als­nog over­eind tij­dens de ’op­tocht’. Tot on­ge­noe­gen van zijn rap­pe­re team­ge­noot Ki­mi Räik­kö­nen, die zich op­nieuw te­vre­den moest stel­len met een twee­de plaats. Zo­wel in de eind­rang­schik­king als in de hi­ë­rar­chie bin­nen de Ita­li­aan­se ren­stal.

De er­va­ren Fin liet Mer­ce­des-cou­reurs Valt­te­ri Bot­tas en Ha­mil­ton dus wel ach­ter zich. Laatst­ge­noem­de kreeg nog car­te blan­che om de twee­de plek aan te val­len. Toen dat niet luk­te, liet Ha­mil­ton zijn team­ge­noot vlak voor de fi­nish weer te­rug­pas­se­ren.

„Ook al is elk punt be­lang­rijk in het we­reld­kam­pi­oen­schap, ik wil­de wel mijn woord hou­den”, ver­klaar­de Ha­mil­ton. Ach­ter Fer­ra­ri, Mer­ce­des en Red Bull-cou­reur Max Ver­stap­pen ein­dig­de Fer­nan­do Alon­so op rui­me ach­ter­stand als zes­de. Hij ver­vijf­vou­dig­de daar­mee zijn pun­ten­to­taal van dit sei­zoen.

Se­bas­ti­an Vet­tel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.