Ver­ras­send suc­ces Rus en Le­moi­ne

De Telegraaf - - Telesport -

BASTAD Ki­ki Ber­tens moest in de af­ge­lo­pen week ge­bles­seerd op­ge­ven in Bastad, maar er is toch nog on­ver­wacht Ne­der­land­se suc­ces te mel­den van­uit de Zweed­se bad­plaats. Qui­ri­ne Le­moi­ne en Arantxa Rus won­nen tot ie­ders ver­ras­sing de ti­tel in het dub­bel­spel.

Het Ne­der­land­se duo ver­sloeg gis­te­ren in de fi­na­le de Ar­gen­tijn­se María Iri­goy­en en de Ts­je­chi­sche Bar­bo­ra Kre­j­ciko­va in de nood­za­ke­lij­ke su­per­tie­break: 3-6 6-3 10-8. Voor Le­moi­ne en Rus is het de eer­ste dub­bel­ti­tel op de WTA Tour. Het Ne­der­land­se duo ver­dien­de niet al­leen veel rang­lijst­pun­ten, maar mag ook ruim elf­dui­zend eu­ro ver­de­len.

Ro­bin Haa­se is er niet in ge­slaagd om net als vo­rig jaar de fi­na­le te be­rei­ken van het ATP-toer­nooi in Gstaad. Op het Zwit­ser­se gra­vel kreeg de bes­te Ne­der­land­se ten­nis­ser te­gen de Duit­se qua­li­fier Yan­nick Hanf­mann vier match­points in twee sets. Maar hij kon de be­slis­sen­de klap niet uit­de­len: 3-6 7-6 (6) 7-6 (4).

Haa­se reis­de van het Zwit­ser­se Gstaad naar het Oos­ten­rijk­se Kitz­bu­hel. Daar wordt de­ze week het ATP-toer­nooi ge­speeld dat de Ne­der­lan­der in zijn loop­baan al twee keer wist te win­nen. Haa­se is als vijf­de ge­plaatst en komt in de eer­ste ron­de uit te­gen San­tia­go Gi­ral­do, een qua­li­fier uit Co­lum­bia. Dat is de num­mer 99 van de we­reld die goed uit de voe­ten kan op gra­vel.

Qui­ri­ne Le­moi­ne (l) en Arantxa Rus zijn ziels­ge­luk­kig na de laat­ste klap in de fi­na­le van het toer­nooi in Bastad.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.