Van der Mark win­naar 8 Uren van Su­zu­ka

De Telegraaf - - Telesport -

SU­ZU­KA Mo­tor­cou­reur Mi­chael van der Mark en Formule 1-cou­reur Ni­co Hül­ken­berg zijn ko­mend week­ein­de de gro­te trek­pleis­ters tij­dens de Gam­ma Ra­cing Day op het TT Cir­cuit As­sen. De ’Hulk’ kan er de bit­te­re na­smaak van zijn uit­val­beurt in de Hon­gaar­se Grand Prix weg­wer­ken met een ont­span­nen de­mon­stra­tie in zijn Re­nault-bo­li­de. Daar­te­gen zal Van der Mark nog steeds het zoet van zijn ze­ge in de 8 Uren van Su­zu­ka proe­ven als hij zijn fa­brieks-ma­chi­ne uit het WK Su­per­bi­ke laat brul­len.

De 24-ja­ri­ge Rot­ter­dam­mer komt van­uit Ja­pan naar As­sen als glo­ri­eus win­naar van de meest pres­ti­gi­eu­ze end­uran­ce­ra­ce in de mo­tor­sport. Sa­men met zijn Brit­se team­ge­noot Alex Lo­wes in het WK Su­per­bi­ke en de Ja­pan­ner Katsuyu­ki Na­kasu­ga ze­ge­vier­de hij op het grand­prix­cir­cuit waar ook de Formule 1 plaats­heeft. Van der Mark is nu de meest ge­lau­wer­de Ne­der­land­se cou­reur in dit groot­se eve­ne­ment dat voor de vier Ja­pan­se mo-tor­mer­ken Ya­ma­ha, Hon­da, Ka­was­a­ki en Su­zu­ki van im­mers be­lang is. „Het is fan­tas­tisch dat we op­nieuw de 8 Uren heb­ben ge­won­nen. Het is een eer daar­van deel uit te ma­ken”, ju­bel­de Ma­gic Mi­chael.

Lo­wes pak­te de po­le, Na­kasu­ga bracht de YZF-R1 naar de fi­nish en Van der Mark had een groot aan­deel in de winst door in het mid­den­ge­deel­te snel­le tij­den te re­a­li­se­ren. De laat­ste twee uur moest hij ge­span­nen toe­kij­ken hoe zijn team het Ka­was­a­ki-team na 216 ron­den voor­bleef en hij voor de der­de keer na 2013 en 2014 met Hon­da de ’8 Uren’ op zijn c.v. kon zet­ten. Het feest bij Ya­ma­ha werd nog uit­bun­di­ger door­dat de rij­ders Che­ca, Ca­ne­pa en De Me­glio (11e op 6 ron­den) de we­reld­ti­tel end­uran­ce (EWC) won­nen.

Mi­chael van der Mark

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.