Schip­per weer de sterk­ste

De Telegraaf - - Telesport -

Pa­ra­tri­at­leet Geert Schip­per heeft voor de twee­de keer dit sei­zoen een World Se­ries-eve­ne­ment ge­won­nen. In het Ca­na­de­se Ed­mon­ton heerste hij, zo­als hij eer­der in het Ja­pan­se Yo­ko­ha­ma de sterk­ste was.

De zil­ve­ren me­dail­le­win­naar van de Pa­ra­lym­pi­sche Spe­len in Rio komt daar­mee eer­ste op de we­reld­ran­king te staan, vóór de te klop­pen man op het WK straks in sep­tem­ber in ei­gen land, Jet­ze Plat. Plat com­bi­neert de pa­ra­tri­at­lon met hand-bi­ke­wed­strij­den. „Ik heb zelf ook stie­kem de droom om op de Spe­len van To­kio op bei­de on­der­de­len uit te ko­men”, zegt de door Bas de Bruin ge­train­de Schip­per.

„Dan moet eerst be­ke­ken wor­den of dat pro­gram­ma­tech­nisch mo­ge­lijk is. Ik heb dit jaar veel ge­ïn­ves­teerd in ma­te­ri­aal en had de pij­len ge­richt op de­ze World Se­rie-wed­strij­den, een aan­val op het uur­re­cord hand­bi­ken (kwam hij 641 me­ter voor te­kort) en dan pie­ken op het WK. Na een vier­de plaats en twee keer brons wil ik mijn pres­ta­tie op dat groot­ste po­di­um wel eens met een kleur­tje ver­rij­ken. Ik weet dat ik Jet­ze door zijn er­va­ring op kracht nog niet voor­bij kom en ik gun nie­mand pech. Dus moet ik me­zelf nog ver­be­te­ren om hem eens te ver­slaan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.