Six­pack blik­van­ger

De Telegraaf - - Voorzijde Pagina -

Man­nen hoe­ven niet meer te trai­nen op ge­spier­de bo­ven­ar­men en borst­kas als ze bij vrou­wen wil­len op­val­len. Vrou­wen blij­ken voor­al lang te kij­ken naar hun buik­je. Dok­ters van het Ge­ne­va Uni­ver­si­ty Hos­pi­tal lie­ten voor we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek man­nen en vrou­wen naar men­sen in bad­kle­ding kij­ken. Ter­wijl ze dat de­den, wer­den de be­we­gin­gen van hun ogen ge­mo­ni­t­ord. Wat blijkt? De blik van da­mes bleef het langst han­gen bij de man­ne­lij­ke buik. Man­nen daar­en­te­gen wa­ren wél ge­fas­ci­neerd door de borst­streek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.