’Geen de­mo bij ker­mis’

De Telegraaf - - Binnenland -

DEN HAAG Bur­ge­mees­ter Krik­ke moet af­zien van haar voor­ne­men om Ajax­sup­por­ters, ko­men­de zon­dag tij­dens de wed­strijd ADO-Ajax te la­ten de­mon­stre­ren pal te­gen­over de ker­mis op het Ma­lie­veld.

Dit stelt Groep De Mos, die zich gro­te zor­gen maakt over de vei­lig­heid. „Dit is echt vra­gen om pro­ble­men, want de­ze ri­va­li­se­ren­de sup­por­ters­groe­pen zoe­ken el­kaar al sinds 2006 op”, zegt frac­tie­voor­zit­ter Ri­chard de Mos. De frac­tie vraagt de bur­ge­mees­ter in schrif­te­lij­ke vra­gen om met een nood­ver­or­de­ning te ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.