Niet al­leen scha­de op Sint-Maar­ten

De Telegraaf - - Wat U Zegt - Kees Lem­mens, Huis­sen

De NOS-jour­naals staan de af­ge­lo­pen da­gen al­leen in het te­ken van Ir­ma en Sint-Maar­ten. Maar Ir­ma is niet al­leen over Sint Maar­ten ge­trok­ken, ook over Cu­ba en Flo­ri­da. Daar moet toch min­stens zo­veel scha­de en el­len­de zijn ver­oor­zaakt maar nie­mand die daar­over rept. Op­val­lend is ook dat er, nog voor Ir­ma op Sint Maar­ten de­fi­ni­tief was uit­ge­raasd, al een 5125-num­mer ge­o­pend werd waar je je geld op kon stor­ten. Voor Har­vey in Texas en nu Ir­ma in Flo­ri­da wordt niet in­ge­za­meld. Ver­ge­ten zijn de Ame­ri­kaan­se man­nen die hun le­ven voor ons lie­ten in WOII. Ver­ge­ten zijn de nood­drop­pings door Ame­ri­kaan­se vlieg­tui­gen in 1953. Nu mo­gen de Ame­ri­kaan­se bur­gers en -slacht­of­fers het he­le­maal zelf uit­zoe­ken. Want Ame­ri­ka? Dat is toch Trump? En Trump is slecht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.