Vei­lig­heid

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

Het open­baar mi­nis­te­rie heeft in 2016 ruim 40.000 mis­drijf­za­ken ge­se­po­neerd. De of­fi­cier van jus­ti­tie be­sloot in die za­ken om een ver­dach­te niet ver­der te ver­vol­gen. Het gaat hier­bij om twin­tig pro­cent van het to­ta­le aan­tal mis­drijf­za­ken. Van de ver­dach­ten die wel voor de recht­bank kwa­men, werd maar liefst elf pro­cent vrij­ge­spro­ken. Zijn ze bij het mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie er­van door­dron­gen dat ook de vei­lig­heid van de bur­gers in Ne­der­land in het ge­ding is? Lu­cas Meij­er, Nieu­we Pe­ke­la

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.