My­an­mar

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

De voor­ma­li­ge men­sen­rech­ten­ac­tis­te Aung San Sin Kyi be­ves­tigt dat macht cor­rum­peert. Ja­ren­lang

heeft zij in ge­van­gen­schap ge­leefd of, ge­dwon­gen door de lei­ders van My­an­mar, on­der huis­ar­rest ge­staan om­wil­le haar in­zet voor de men­sen­rech­ten. Nu zij zelf ver­ant­woor­de­lijk­heid moet dra­gen neemt ze het mens­ont­e­rend han­de­len van haar voor­gan­gers over door de ver­vol­ging van de Ro­hin­gya te ba­ga­ta­li­se­ren. Cees J. Roos, Sneek

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.