Werk­ge­le­gen­heids­pro­ject

De Telegraaf - - Wat U Zegt - Lud­wig van El, Oost­zaan

On­der Rut­te 3 komt er een kli­maat-mi­nis­te­rie.

Dat mi­nis­te­rie dient al­leen maar de over­heid, want er komt weer een ex­tra per­soon bij die zich ’mi­nis­ter’ mag noe­men, en een heel le­ger amb­te­na­ren waar nie­mand op zit te wach­ten (en waar we ook van z’n lang zal ze le­ven niet meer van­af ko­men).

En dat, ter­wijl al lang en breed be­kend is wat de oor­zaak is van de ho­ge CO2-uit­stoot: de - door de over­heid ver­oor­zaak­te fi­les! Die dus ge­ga­ran­deerd nooit zul­len wor­den op­ge­lost, om­dat straks twee mi­nis­te­ries el­kaar in de weg zul­len gaan lo­pen.

Dit is niet meer dan een werk­ge­le­gen­heids­pro­ject, of­te­wel een heel Mel­kert­mi­nis­te­rie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.