EU

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

Het is stui­tend zo­als de EU om­springt met de vei­lig­heid van Eu­ro­pa. Rus­land wordt ge­boy­cot. Junc­ker wil dat Po­len, Honga­rije, Bul­ga­rije en Roe­me­nië ver­der in­te­gre­ren d.m.v. in­voe­ring van de eu­ro. On­der­tus­sen wordt het eni­ge land, En­ge­land, dat ons nog mi­li­tair zou kun­nen hel­pen de wacht aan­ge­zegd. En Noord Ko­rea kan ons op ter­mijn be­drei­gen met een wa­ter­stof­bom. De Ame­ri­ka­nen zul­len im­mers eerst zich­zelf red­den. De Eu­ro­pe­se defensie is al ja­ren lang ho­pe­loos ver­zwakt. SOS zou ik zeg­gen. A. Ver­link, Voor­hout

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.