Hulp

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

Het ver­baast mij dat er men­sen zijn die de hulp van­uit Ne­der­land naar Sint-Maar­ten niet goed vin­den. Waar­schijn­lijk zijn dit per­soon­lij­ke ver­ha­len. Nie­mand hier kan hier­over oor­de­len. Mis­schien moe­ten zij de me­ning van de Fran­se re­ge­ring le­zen, die zeer te­vre­den is over de Ne­der­land­se hulp. Dick van der Vel­de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.