Geen straf om dis­cri­mi­na­tie

De Telegraaf - - DFT -

Het ka­bi­net ziet er niets in om leef­tijds­dis­cri­mi­na­tie straf­baar te stel­len. Mi­nis­ter Stef Blok (Vei­lig­heid en Jus­ti­tie) heeft dat aan de Twee­de Ka­mer la­ten we­ten. 50PLUS had ge­vraagd om de straf­baar­stel­ling van het pro­bleem. Maar vol­gens Blok zijn er ge­noeg mo­ge­lijk­he­den om het pro­bleem aan te pak­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.