Gas­unie wil ener­gie-ei­land

De Telegraaf - - DFT -

GRONINGEN • Gas­unie sluit zich aan bij het con­sor­ti­um ener­gi­eei­land van net­be­heer­ders Ten­neT Ne­der­land, Ten­neT Duits­land en het Deen­se Ener­gi­net. Het sa­men­wer­kings­ver­band wil één of meer kunst­ma­ti­ge ei­land­jes in de Noord­zee aan­leg­gen, voor de aan­slui­ting van dui­zen­den wind­mo­lens. De be­doe­ling van de par­tij­en is om een groot stroom­knoop­punt mid­den in de Noord­zee te re­a­li­se­ren. Dat moet er rond 2050 zijn. De ei­lan­den wor­den het be­gin van stroom­ka­bels naar de om­rin­gen­de Noord­zee­lan­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.