Or­ders in In­dia

De Telegraaf - - DFT -

Kar­dan is sinds 2003 ge­no­teerd aan de Am­ster­dam­se beurs en weet zel­den de aan­dacht op zich ge­ves­tigd. Maar de Is­ra­ë­li­sche in­ves­teer­der stond woens­dag in de be­lang­stel­ling van be­leg­gers dank­zij twee or­ders. Kar­dan-doch­ter Ta­hal Con­sul­ting En­gi­neers gaat in In­dia na­me­lijk twee wa­ter­in­fra­pro­jec­ten uit­voe­ren. De or­ders in de stad Nir­sa heb­ben een waar­de van €64 mil­joen. Het gaat on­der meer om de bouw van wa­ter­sys­te­men voor ruim 100.000 huis­hou­dens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.