Gu­ar­di­o­la trots op ei­gen ploeg

De Telegraaf - - Telesport -

ROTTERDAM Pep Gu­ar­di­o­la bleef aar­dig voor Fey­en­oord. Hij had van zijn col­le­ga Gio­van­ni van Bron­ck­horst al be­gre­pen dat de span­ning zich mees­ter had ge­maakt van de mees­te spe­lers bij de thuis­club. Dus vond de Man Ci­ty-coach het niet eer­lijk om Fey­en­oord neer te zet­ten als een ploeg die er niks van kan.

„Ik denk dat wij ge­woon zo goed wa­ren. Met het elf­tal van Fey­en­oord is niet veel mis, maar de ma­nier waar­op wij aan het sei­zoen zijn be­gon­nen is on­ge­loof­lijk. We sco­ren nu ne­gen doel­pun­ten in vijf da­gen. Het is al­le­maal veel be­ter dan een jaar ge­le­den”, al­dus Gu­ar­di­o­la.

Hij aar­zel­de niet om zijn Bel­gi­sche ster­spe­ler Ke­vin De Bruy­ne (foto) er­uit te lich­ten. „Ke­vin is zo­veel sta­bie­ler, men­taal zo sterk. Hij is een van de bes­te spe­lers die ik ooit ben te­gen­ge­ko­men en met wie ik ooit heb ge­werkt. Wat hij met en zon­der bal deed, is fan­tas­tisch. Ik ben zo trots dat hij bij ons speelt.”

In de­ze vorm moet Man­ches­ter Ci­ty in staat zijn om de Pre­mier League te win­nen en in de Champions League meer te pres­te­ren dan in de voor­bije ja­ren. Maar Gu­ar­di­o­la waakt voor eu­fo­rie na een dik­ke ze­ge op een Ne­der­land­se club. „Het is pas sep­tem­ber. We moe­ten de­ze du­els win­nen om ver te ko­men, maar met de ma­nier waar­op wij spe­len kun­nen we ook het res­pect van toe­kom­sti­ge te­gen­stan­ders ver­die­nen. Dan kun je nog meer stap­pen ma­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.