MERCEDES GUNT BOTTAS NOG EEN JAAR

De Telegraaf - - Telesport -

SINGAPORE In de aan­loop naar de Grand Prix van Singapore heeft het F1-team van Mercedes het af­lo­pen­de con­tract met Valt­te­ri Bottas met een jaar ver­lengd. Daar­mee zijn de stoel­tjes bij de drie top­teams (Mercedes, Fer­ra­ri en Red Bull) nu ook of­fi­ci­eel ver­ge­ven.

De con­tract­ver­len­ging van de Fin­se team­ge­noot van Le­wis Ha­mil­ton zat er al eni­ge tijd aan te ko­men. Mercedes heeft be­wust voor de be­perk­te pe­ri­o­de van een jaar ge­ko­zen om na ko­mend sei­zoen de han­den vrij te hou­den. Te­gen die tijd zijn Max Ver­stap­pen en Da­niel Ric­ci­ar­do mo­ge­lijk be­schik­baar. Ook bij Fer­ra­ri komt na 2018 een stoel­tje vrij. Het con­tract van Ki­mi Räik­kö­nen loopt dan af.

Ver­stap­pen heeft bij Red Bull een con­tract tot en met 2019, maar na ko­mend sei­zoen zijn er clau­su­les van kracht die een ver­trek mo­ge­lijk kun­nen ma­ken. Zo­wel Mercedes als Fer­ra­ri heeft her­haal­de­lijk al haar in­te­res­se in Ver­stap­pen ken­baar ge­maakt. Bottas staat mo­men­teel der­de in de WK-stand, ach­ter res­pec­tie­ve­lijk Ha­mil­ton en Se­bas­ti­an Vet­tel, en won dit sei­zoen twee ra­ces.

De Ita­li­aan­se we­reld­kam­pi­oen mo­tor­cross To­ny Cairo­li mag bin­nen­kort zijn kun­sten ver­to­nen in een For­mu­le 1bo­li­de van Red Bull Ra­cing. De Ita­li­aan, die zon­dag op het TT-cir­cuit in As­sen de MXGP­ti­tel ver­o­ver­de, heeft daar­toe een uit­no­di­ging ont­van­gen van nie­mand min­der dan Red Bull-op­rich­ter Die­trich Ma­te­schitz.

Het is nog on­dui­de­lijk wan­neer de test zal plaats­vin­den. Cairo­li, die door Red Bull wordt ge­spon­sord, sprak eer­der al eens zijn be­lang­stel­ling uit voor een mo­ge­lij­ke over­stap naar de au­to­sport. Hij neemt in no­vem­ber deel aan een ral­ly­cross-eve­ne­ment in Zuid-Afri­ka.

FOTO AFP

Valt­te­ri Bottas na zijn twee­de plaats in de Grand Prix van Ita­lië.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.