KIRI TE KANAWA: ’Ik stop met zin­gen’

CAR­RI­È­RE SOPRAAN DUUR­DE RUIM HAL­VE EEUW

De Telegraaf - - Prive -

’Het kost­te me vijf jaar om toe te wer­ken naar de laat­ste noot’

EEN JAAR GE­LE­DEN GAF ZIJ HET CON­CERT WAAR­VAN ZIJ KORT VOOR AAN­VANG TE­GEN ZICH­ZELF ZEI: ’Dit wordt m’n laat­ste.’ DAME KIRI TE KANAWA maak­te haar af­scheid gis­te­ren, met te­rug­wer­ken­de kracht, be­kend: ’Zin­gen doe ik nu zelfs niet meer in de bad­ka­mer.’

Ze heeft, nee, ís een van de be­roemd­ste stem­men ter we­reld. Maar in het open­baar zal die nooit meer zin­gend klin­ken. Gis­te­ren maak­te DAME KIRI TE KANAWA (73) be­kend niet meer op te tre­den en ei­gen­lijk al een jaar ge­le­den ’met pen­si­oen’ te zijn ge­gaan. Het ein­de van haar car­ri­è­re van meer dan vijf­tig jaar kon­dig­de ze ech­ter nooit of­fi­ci­eel aan, tot nu.

„Ik wil mijn stem niet meer ho­ren”, ver­tel­de zij de BBC. „Het is ge­weest. Wan­neer ik jon­ge zan­gers en zan­ge­res­sen les geef en hun prach­ti­ge jon­ge en fris­se stem­men hoor dan wil ik mijn stem daar niet tus­sen­door la­ten klin­ken.”

Dame Kiri te Kanawa trad op in al­le be­roem­de ope­ra­hui­zen en con­cert­za­len in de we­reld en werd zo de groot­ste we­reld­ster van Nieuw-Zee­land. Ze werd ge­bo­ren als CLAIRE MARY TERESA RAWSTRON in Gis­bor­ne en werd als ba­by van een paar we­ken oud ge­a­dop­teerd door Ma­o­ri THO­MAS TE KANAWA en zijn van oor­sprong Ier­se echt­ge­no­te NELL. Haar op­na­me met het Non­nen­koor in de STRAUSS-ope­ret­te Casa­no­va werd de eer­ste gou­den plaat die in Nieuw-Zee­land werd uit­ge­reikt.

In 1991 zong ze in het Ko­nink­lijk Con­cert­ge­bouw, in 2011 nog een laat­ste keer in Car­ré. Vo­rig jaar zat ze in de ju­ry van het vo­ca­lis­ten­con­cours in ’s Her­to­gen­bosch en dit jaar, toen ze stie­kem dus al ge­stopt was, was ze er terug in Het Noord­bra­bants Mu­se­um voor de hul­di­ging van de di­rec­teur van het

IVC daar, ANNETT ANDRIESEN.

Dame Kiri ves­tig­de haar naam al in 1971, toen ze de gra­vin in MOZARTs Het hu­we­lijk van Fi­ga­ro in Covent Gar­den speel­de. Op dat mo­ment was ze al­leen bij in­ti­mi be­kend en gold ze van­af het be­gin al als een sen­sa­tie.

Die be­lof­te maak­te ze meer dan waar. Met het spe­len van ope­ra­rol­len stop­te ze al in 2009. Maar con­cer­ten ge­ven bleek Kiri nog met ple­zier te doen. Haar, naar nu blijkt, laat­ste op­tre­den vond ech­ter vo­rig jaar ok­to­ber al plaats in Bal­la­rat bij Mel­bour­ne in Au­stra­lië. „Voor­dat ik de büh­ne op­ging zei ik: ’Oké, dit was het’. En dat con­cert was in­der­daad het laat­ste.”

Pijn doet die zelf ge­no­men be­slis­sing dan ook niet.

„Ik heb zo’n ge­wel­di­ge car­ri­è­re ge­had en zul­ke prach­ti­ge her­in­ne­rin­gen. Het kost­te me vijf jaar om toe te wer­ken naar de laat­ste noot. In­eens was die er. Ik zing niet eens meer on­der de dou­che. Kijk wat ik heb mee­ge­maakt, de her­in­ne­rin­gen daar­aan zijn heer­lijk.”

Een van die hoog­te­pun­ten in Dame Kiri’s loop­baan was het op­tre­den voor 600 MIL­JOEN TV-KIJ­KERS tij­dens de vol­trek­king van het hu­we­lijk

van PRINS CHAR­LES en LA­DY DI­A­NA in 1981. Daar zong ze HANDELs Let the Bright Serap­him.

De dood van Di­a­na, zes­tien jaar la­ter, greep de sopraan des­tijds zo aan dat ze een re­so­luut be­sluit nam. Ze zong het stuk nooit meer. „Uit res­pect voor haar, haar tra­gi­sche ein­de en al­les wat daar­om­heen ge­beur­de, het was al­le­maal zo ver­schrik­ke­lijk dat ik het nooit meer wil­de ho­ren.”

Een van de laat­ste ke­ren dat de we­reld Kiri te Kanawa zag, was in een ver­ras­send gast­op­tre­den als zan­ge­res op een hu­we­lijk in suc­ces­se­rie Down­ton Ab­bey in 2013. Wat ze blijft doen, is het trai­nen van wat ze noemt ’de stem­men van de toe­komst’.

Het be­ge­lei­den van jong ta­lent wil niet zeg­gen dat ze ook fan is van ta­len­ten­jach­ten op tv. Over

The X-Fac­tor zei ze: „Je moet niet den­ken: ’Ik kan zin­gen in de bad­ka­mer, dus kan ik dat van­avond ook voor het pu­bliek.’ Echt niet. Er wordt zo­veel ge­vraagd van een stem om avond aan avond te pres­te­ren, om dat goed te doen, is een stu­die no­dig van pak­weg je zes­tien­de tot je twee­ën­twin­tig­ste. Al­leen dan kun je het lang vol­hou­den.”

In haar ge­val: meer dan vijf­tig jaar.

FOTO HOLLANDSE HOOG­TE

Na meer dan vijf­tig jaar vindt de Nieuw-Zee­land­se het mooi ge­weest.

FOTO HOLLANDSE HOOG­TE

Prin­ses Di­a­na was groot fan. Kiri Te Kanawa zong dan ook op haar hu­we­lijk met prins Char­les.

FOTO HOLLANDSE HOOG­TE

Ze zong met de groot­ste der aar­de, zo­als hier met Jo­sé Car­reras.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.