KNAPPE KOPPIES DRUK­KEN OP JUISTE KNOPPIES

De Telegraaf - - Cultuur & Film - Tisha Eet­ge­rink

’GIFTED’ WAT: film, dra­ma REGIE: Marc Webb MET: Mc­ken­na Gra­ce, Chris Evans, Oc­ta­via Spen­cer

Re­gis­seur Marc Webb mikt vaak op een ge­voe­li­ge snaar, maar weet die in ze­ker de helft van de ge­val­len niet te ra­ken.

Mis­te hij een paar we­ken terug nog met het wee­ï­ge va­der-zoon­dra­ma The on­ly li­ving boy in New York en daar­voor met een paar ma­ti­ge Spi­der-Mans, van­we­ge zijn al­om ge­lief­de rom­com (500) Days of Sum­mer uit 2009 heeft Webb nog al­tijd flink wat re­ser­ve.

Zijn nieuw­ste po­ging dan nu, Gifted. Dat Mary’s rooie ka­ter Fred maar één oog heeft, lijkt in eer­ste in­stan­tie over­dre­ven me­lo­dra­ma­tisch. Maar als de 7-ja­ri­ge wijs­neus haar huis­dier mee naar school neemt voor een spreek­beurt, is dat toch hart­ver­war­mend. Als ze een veel gro­te­re pest­kop op zijn snuf­ferd tim­mert met een knut­sel­werk­je, wil je dat ze jouw kind is.

Het blijft ech­ter een dun koord­je dat de­ze film over een wis­kun­dig won­der­kind be­wan­delt. Zo is haar oom, de man bij wie ze in huis woont na de zelf­moord van haar ook al zo bril­jan­te maar diep on­ge­luk­ki­ge moe­der, een ir­ri­tant knap ru­we-bol­ster­blan­ke-pit ty­pe. Van wie de nóg tien keer zo ka­ri­ka­tu­ra­le school­juf spon­taan slap­pe knie­tjes krijgt, on­der haar bloe­me­tjes­jurk.

Kracht van de film is het jeug­di­ge sproe­ten­kop­pie van hoofd­rol­speel­ster Mc­ken­na Gra­ce, waar je als ge­zond mens sim­pel­weg geen he­kel aan kunt heb­ben. Dat haar filmo­ma al­leen oog heeft voor de eeu­wi­ge roem die ze via haar klein­doch­ter kan be­ha­len, is triest. Dat de vol­was­se­nen in de film nau­we­lijks oog heb­ben voor wat het pien­te­re mei­sie zelf het liefst wil, even­zo.

Maar dat de­ze voor­spel­ba­re tra­nen­trek­ker toch op de juiste knop­jes weet te du­wen is níet triest. Met een da­me­tje als Mc­ken­na in de hoofd­rol, is dat net zo lo­gisch als de wis­kun­di­ge abra­ca­da­bra voor Mary.

Mc­ken­na Gra­ce tracht als wis­kun­de­won­der Mary in ’Gifted’ een van de mil­len­ni­um­pro­ble­men op te los­sen.

Mary en haar vrien­din­ne­tje Ro­ber­ta (Oc­ta­via Spen­cer, l.)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.