VOLKSKUNSTENAAR FLEURT LE­VEN OP

De Telegraaf - - Cultuur & Film - Fa­bi­an Mel­chers

’MAUDIE’ WAT: film, dra­ma REGIE: Ais­ling Walsh MET: Sal­ly Hawkins, Ethan Haw­ke, Ka­ri Mat­chett

Zij wil zo snel mo­ge­lijk weg bij haar ba­zi­ge tan­te, hij zoekt ie­mand om zijn huis schoon te hou­den. Lang duurt het niet voor­dat Maud en Ever­ett el­kaar ge­von­den heb­ben. Maar dat ze sa­men­wo­nen en in het­zelf­de bed sla­pen, wil nog niet zeg­gen dat er ook met­een ro­man­tiek in de lucht hangt. Ge­luk­kig be­schikt Maud over een pot verf en een speel­se fan­ta­sie.

Maudie gaat over het le­ven van volkskunstenaar Maud Le­wis, een fra­giel vrouw­tje dat hal­ver­we­ge de vo­ri­ge eeuw de we­reld voor zich won met haar kleur­rij­ke ta­fe­reel­tjes. In de­ze bio­pic krijgt ze aan­van­ke­lijk nog het ge­knor van be­voor­oor­deel­de man­nen over zich heen. Tot­dat ze een kwast op­pakt en de mu­ren van Ever­etts som­be­re woon­ka­mer­tje on­der han­den neemt. Niet al­leen het hut­je in No­va Sco­tia fleurt daar­van op, maar ook het hu­meur van haar huis­ge­noot en dat van toe­val­li­ge voor­bij­gan­gers.

Een ver­te­de­rend ver­haal, maar wel over een wat een­to­nig, te­rug­ge­trok­ken le­ven­tje. Echt spran­ke­lend wil Maudie daar­door niet wor­den. Sal­ly Hawkins en Ethan Haw­ke ge­ven in­tus­sen wel al­les wat ze heb­ben om hun ro­man­ce tot le­ven te wek­ken.

Eerst har­ke­rig en ner­veus, dan steeds een klein beet­je warm­te er­bij. Ter­wijl de de­cen­nia vrij­wel on­merk­baar voor­bij trek­ken, groeit er een stil­zwij­gen­de lief­de tus­sen het ge­klaag door.

Al ont­roert dat pas echt als er foto’s van de ech­te Maud en Ever­ett ver­schij­nen, die als vol­daan oud echt­paar de af­ti­te­ling in­lui­den.

De fra­gie­le volkskunstenaar Maud (Sal­ly Hawkins).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.