KRUISWOORDRAADSEL

De Telegraaf - - Puzzels & Recept -

HORIZONTAAL

1 wils­kracht 9 ape­ri­tief 10 po­li­tie­ke par­tij 12 lol 13 be­ker 14 in­sect 16 kiem 17 per­plex 18 vet­te deel van melk 20 kou­de scho­tel 23 nood­za­ke­lijk 25 uit­wo­nend 26 land­bouw­werk­tuig 27 graan­soort 28 plus­punt 29 oran­je­rood kleur­mid­del 30 klos 32 naald­te­ke­ning 33 dron­ken pra­ten 35 af­wis­se­ling van eb en vloed 36 in ie­der op­zicht 38 al­thans 40 Scan­di­na­visch 42 kwets­baar 43 na­tuur­ge­bied 44 meer dan goed is 46 toer 47 wier 48 rit 50 wind­vrije kant 51 huis­bel 53 sen­ti­men­teel per­soon

VERTICAAL

1 func­tie in een to­neel­stuk 2 laag­tij 3 noot 4 deel van een trap 5 vrucht 6 Rot­ter­dam­sche Elec­tri­sche Tram 7 hoe­wel

8 deel van het li­chaam 11 vis 13 en­kel 15 uit een Eu­ro­pe­se hoofd­stad 17 voor­ne­men 19 men­gen 21 zeer werk­schuw

22 lie­ve­ling 24 glan­zend 26 ho­ger aan­zien ver­le­nen 27 eb of vloed 28 schoon­ma­ker 29 noe­men 31 vloer­lijst 34 fau­teuil

36 klein ge­dicht 37 voor­heen 38 toon­bank 39 tob­be 41 dun rond wa­fel­tje 45 ri­vier in Duits­land 48 voor­uit!

49 be­lem­me­ring 51 voeg­woord 52 mu­ziek­noot

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.