Ter­reur

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

Had Ju­dith Sar­gen­ti­ni, de nieuw be­noem­de EU-vi­ce- voor­zit­ter van de com­mis­sie ter­ro­ris­me­be­strij­ding, maar een ’grein­tje’ van de fei­ten­ken­nis en het re­a­lis­me van Nau­si­caa Mar­be. De­ze GroenLinks-po­li­ti­ca be­weer­de dat er ’geen grein­tje’ be­wijs was en dat het ’hys­te­rie’ was van de rest van de we­reld te den­ken dat er zich ter­ro­ris­ten tus­sen de vluch­te­lin­gen be­von­den. In­mid­dels we­ten we be­ter. Pau­li­ne van den Tol de Weert, Wer­ken­dam

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.