On­vrien­de­lijk

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

Ik heb acht jaar ge­werkt als bus­chauf­feur in het streek­en stads­ver­voer van Con­nexxi­on in Al­me­re. De rei­zi­gers in het stads­ver­voer kun­nen nog wel een beet­je op­voe­ding ge­brui­ken. Zo heeft bij het in­stap­pen het gros van de pas­sa­giers een te­le­foon aan het oor of ze zijn druk aan het ap­pen, en als er dan een ver­voer­be­wijs ge­kocht moet wor­den, wordt er geld op de be­taal­ta­fel ge­legd zon­der wat te zeg­gen. En de chauf­feur maar vrien­de­lijk blij­ven.

G. Muij­der­man, Al­me­re

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.