Ge­pen­si­o­neer­den

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

Ik las een stuk over koop­kracht en daar­in werd ge­steld dat ge­pen­si­o­neer­den er in 2016 0,9% op voor­uit wa­ren ge­gaan. Dit kwam van hoof­deco­noom Hein van Mul­li­gen. Maar de mees­te ge­pen­si­o­neer­den heb­ben meer be­taald voor lo­ka­le las­ten, ver­ze­ke­rin­gen, ge­zond­heids­zorg, ener­gie, etc. Net­to zijn zij ca. 7 eu­ro per maand er­op voor­uit ge­gaan maar in de prak­tijk heb­ben zij 85 eu­ro in­ge­le­verd. Meul­man, Hei­no

DIJKSTRA BV

Vol­gens een le­zer is de koop­kracht van ou­de­ren in 2016 juist ver­min­derd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.