GE­SPREK VAN DE DAG

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

Mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Edith Schip­pers heeft door on­der­han­de­lin­gen met far­ma­ceu­ten voor 155 mil­joen eu­ro aan besparingen op me­di­cij­nen be­don­gen in de af­ge­lo­pen twee jaar.

Me­di­cijn­be­drij­ven zijn chan­teurs.

Sa Týr Skaði op Fb

On­der­tus­sen gaan de zorg­pre­mie en ei­gen ri­si­co weer om­hoog.

R. Boe­ren op Fa­ce­book

Pri­ma ac­tie van Schip­pers!

Cor Koops op Fb

In veel lan­den zijn de­zelf­de me­di­cij­nen de helft goed­ko­per.

Mie­ke Ven­ni­ker op Fb

FO­TO ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.