Loy­a­li­teit

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

Uit on­der­zoek blijkt dat al­loch­to­ne agen­ten zich re­la­tief va­ker schul­dig ma­ken aan straf­ba­re fei­ten. Hoog­le­raar cri­mi­no­lo­gie Hans Ne­len wijt dit met na­me aan de ’dub­be­le’ loy­a­li­teit van de­ze po­li­tie­men­sen . In Den Haag zit­ten drie po­li­ti­ci bij Denk die ook een dub­be­le loy­a­li­teit heb­ben en dat vin­den we blijk­baar wel nor­maal. Ne­der­lan­ders met een dub­bel pas­poort zou­den geen pas­sief kies­recht moe­ten heb­ben om­dat zij door die dub­be­le loy­a­li­teit niet goed in staat zijn om in al­le vrij­heid hun me­ning te be­pa­len.

Jan Pronk, Be­ver­wijk

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.