Star­ters

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

On­ze over­heid heeft er een sport van ge­maakt om men­sen te be­las­ten in­dien ze spa­ren voor een huis. Dat was vroe­ger an­ders toen je 30 pro­cent zelf moest spa­ren om een huis te ko­pen. Zou er niet een mo­ge­lijk­heid moe­ten ko­men om voor star­ters op de woningmarkt een spe­ci­a­le spaar­re­ke­ning te ope­nen en dit on­be­last te la­ten? Hier­door kun­nen zij met ei­gen geld ge­mak­ke­lij­ker een huis ko­pen. S. Ver­mey

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.