Frans taks­plan web­gi­gan­ten

De Telegraaf - - Dft -

De Fran­se mi­nis­ter Bru­no Le Mai­re (Eco­no­mie en Fi­nan­ci­ën) zoekt steun voor zijn voor­stel dat be­drij­ven als Goog­le, Ap­ple, Fa­ce­book en Ama­zon ('Ga­fa') in de EU wor­den be­last in het land waar ze om­zet draai­en. Nu be­ta­len de techreu­zen winst­be­las­ting in het EU-land waar ze ge­ze­teld zijn. Daar­voor kie­zen ze fis­caal vrien­de­lij­ke lan­den als Ier­land en Luxem­burg uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.