KALME BEURS SLUIT LA­GER

De Telegraaf - - Dft -

De Am­ster­dam­se beurs is vrij­dag met ver­lies aan het week­end be­gon­nen. Een ra­ket­lan­ce­ring door Noord-Korea en een aan­slag in Lon­den ga­ven be­leg­gers be­paald geen goed ge­voel, maar had­den een be­perkt ef­fect op de koer­sen. De AEX-in­dex sloot 0,5% la­ger op 526,78 pun­ten. De han­dels­vo­lu­mes wa­ren „ver­ras­send laag”, zei Stan Wes­ter­terp van ver­mo­gens­be­heer­der JNVB op wat met de der­de vrij­dag van sep­tem­ber tra­di­ti­o­neel de be­lang­rijk­ste ex­pi­ra­tie­dag van het he­le jaar is voor op­ties. ,,Het nieuws over het af­schie­ten van weer een ra­ket door Noord-Korea - het lijkt wel of het daar oud en nieuw is - maakt geen in­druk meer. Het gaat nu voor­al over een mo­ge­lij­ke ren­te­ver­ho­ging.” Aan­staan­de woens­dag komt Fed-voor­zit­ter Ja­net Yel­len met een toe­lich­ting op het ren­te­be­sluit. Naar ver­wach­ting gaat zij de ren­te in de Ver­e­nig­de Sta­ten in de­cem­ber nog een keer ver­ho­gen. Yel­len heeft de ren­te dit jaar al twee maal op­ge­schroefd. In de AEX daal­de ABN Am­ro 0,7% naar €23,79. De Ne­der­land­se Staat ver­kocht een be­lang van 7% in de bank voor ruim €1,5 mil­jard. De aan­de­len wis­sel­den van ei­ge­naar voor €23,50 per stuk. Na de­ze aan­de­len­ver­koop is ABN nog voor 56% in han­den van de over­heid. Bi­o­tech­no­lo­gie­be­drijf Ga­la­pa­gos was de groot­ste da­ler on­der de hoofd­fond­sen met een ver­lies van 2,1% op €84,78. Uni­bail-Ro­dam­co zak­te 1,1% naar €208,30. Het vast­goed­fonds zou een kan­toor­pand in hart­je Pa­rijs voor €850 mil­joen wil­len ver­ko­pen aan ver­mo­gens­be­heer­der Amun­di.

Ber­nard Vo­gelsang

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.