’BOEF BEL­DE VOOR HELI’

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag - door Sil­van Schoon­ho­ven

ROER­MOND • Cri­mi­neel Be­na­ouf A., die woens­dag uit de ge­van­ge­nis was ont­snapt als de po­li­tie daar geen stok­je voor had ge­sto­ken, kon ge­woon te­le­fo­nisch zijn he­li­kop­ter­red­ding re­ge­len. Bij een gro­te door­zoe­king zijn bij de top­cri­mi­neel ver­schil­len­de te­le­foons ge­von­den.

De ge­van­ge­nis in Roer­mond waar woens­dag een spec­ta­cu­lai­re he­li­kop­ter­ont­snap­ping werd voor­ko­men, is uit­ge­kamd. Dat be­ves­tigt een woord­voer­der van Jus­ti­tie. Bron­nen uit de ge­van­ge­nis spre­ken van een oogst van twaalf te­le­foons. „Een van de ge­van­ge­nen be­zat er drie”, zegt ie­mand me con­tac­ten in de in­rich­ting.

Be­na­ouf A. is vol­gens bron­nen na de mis­luk­te be­vrij­ding di­rect in de iso­leer­cel ge­plaatst. Het ver­zoek is uit­ge­gaan om hem ver­vol­gens over te plaat­sen naar de Ex­tra Be­vei­lig­de In­rich­ting in Vught.

Pro­mi­nent lid van de ’mo­cro­m­af­fia’ Be­na­ouf A. zit in Roer­mond een straf van twaalf jaar uit. Hij is vo­rig jaar ver­oor­deeld als op­dracht­ge­ver voor de li­qui­da­tie van een Am­ster­dam­se ri­vaal, Naj­eeb Bouh­bouh. Die werd in 2012 in |Ant­wer­pen dood­ge­scho­ten.

Dins­dag kreeg de be­heer­der van Kem­pen Air­port al een te­le­foon­tje van de po­li­tie. Een groep cri­mi­ne­len zou op het punt staan een heli te hu­ren om een van hun ma­ten uit de ge­van­ge­nis te red­den.

„We heb­ben het sce­na­rio door­ge­spro­ken”, ver­telt ze. „Woens­dag heb­ben ze een bus op de lucht­ha­ven neer­ge­zet op een plek waar ze da­ders kon­den pak­ken. Er zijn twee he­li­kop­ters in­ge­vlo­gen, rond half twee heeft een stand-in van de po­li­tie mijn plek bij de ha­ven­dienst in­ge­no­men. Toen ben ik naar een vei­li­ge plek ge­bracht. Hoe het ver­der ging, heb ik niet ge­zien.”

In de na­sleep van de ac­tie schoot de po­li­tie woens­dag na een wil­de ach­ter­vol­ging in het Lim­burg­se Roos­te­ren een ver­dach­te dood. Drie man­nen zijn aan­ge­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.