Drie­hon­derd mil­jo­nairs met bit­coin

De Telegraaf - - Binnenland - door Ed­win van der Schoot

AMSTERDAM • Liefst 135.000 Ne­der­land­se ge­zin­nen be­leg­gen in bit­coin of soort­ge­lij­ke crypt­ova­lu­ta. On­ge­veer 300 daar­van zijn in­mid­dels mil­jo­nair. Dat be­cij­fert Kan­tar TNS in het eer­ste groot­scheep­se on­der­zoek naar de ver­sprei­ding van nieu­we di­gi­ta­le va­lu­ta in ons land. An­ders dan wel­licht ge­dacht maakt niet ie­der­een met crypt­ova­lu­ta spec­ta­cu­lai­re winst: 35 pro­cent is er nog niet op voor­uit­ge­gaan en 16 pro­cent staat zelfs op ver­lies. 49 pro­cent maak­te wel winst, waar­van som­mi­gen die in de be­gin­ja­ren (2010 - 2013) in­stap­ten nu mil­jo­nair zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.