Bor­des­scè­ne straks bij Noord­ein­de

De Telegraaf - - Binnenland -

DEN HAAG • De tra­di­ti­o­ne­le bor­des­scè­ne ver­huist van pa­leis Huis ten Bosch naar pa­leis Noord­ein­de. Dat mel­den bron­nen aan De Te­le­graaf. De eer­ste pre­sen­ta­tie van een nieu­we re­ge­ring on­der het ko­ning­schap van Wil­lem-Alexan­der vindt naar ver­wach­ting plaats op 26 ok­to­ber. Van­we­ge de groot­scheep­se re­no­va­tie van pa­leis Huis ten Bosch moet het der­de ka­bi­net Rut­te het doen met de be­schei­den trap­pen van het werk­pa­leis van de ko­ning in het Haag­se cen­trum. Het is de twee­de keer dat dit pa­leis als de­cor fun­geert. De ploeg van het twee­de ka­bi­net Kok, toen nog met ko­nin­gin Be­a­trix, pre­sen­teer­de zich in 1998 ook op de­ze lo­ca­tie aan de va­der­land­se pers. Dit ge­beur­de aan de ach­ter­zij­de en niet voor het oog van het pu­bliek aan de voor­zij­de. Daar komt on­der ko­ning Wil­lemAlexan­der geen ver­an­de­ring in, be­ves­ti­gen in­ge­wij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.