Cel ge­ëist voor ver­krach­ting kin­de­ren

De Telegraaf - - Binnenland - An­dré Spaan­sen door

GRONINGEN Te­gen een stel uit Bad Nieu­we­schans zijn gis­te­ren voor de recht­bank Groningen ce­len werk­straf­fen ge­ëist voor de ver­meen­de rol van het kop­pel bij ver­krach­ting en mis­han­de­ling van drie van hun (stief )kin­de­ren.

Als het aan jus­ti­tie ligt ver­dwijnt stief­va­der Ja­cob W. (37) ach­ter de tra­lies. Er werd drie jaar cel­straf geeist voor ver­krach­ting en mis­han­de­ling, waar­van een jaar voor­waar­de­lijk met een proef­tijd van twee jaar. Te­gen part­ner Ma­rije B. (40) werd 180 uur werk­straf en twee maan­den voor­waar­de­lij­ke cel­straf ge­ëist, lou­ter voor mis­han­de­lin­gen. De ver­meen­de mis­drij­ven von­den tus­sen 2009 en 2015 plaats. Twee jon­gens en een meis­je wer­den slacht­of­fer van hef­tig mis­bruik en mis­han­de­ling, meent het Open­baar Mi­nis­te­rie.

Er wer­den tot ’ge­scheur­de oor­lel­len’ be­schre­ven bij ver­ho­ren. On­zin, al­dus W.: „Vraag maar aan de huis­arts, het komt door schim­mel. Ik heb ze wel eens een schop on­der de kont ge­ge­ven. Eén keer­tje on­der de kou­de dou­che ge­zet... Maar we kre­gen daar­op hulp en dat helpt.”

Of­fi­cier van jus­ti­tie Pitstra ging er fel in: „Kin­de­ren wer­den met smoes­jes naar ka­mers ge­haald. Ze wer­den zelfs een keer bij de gas­pit ge­hou­den. Dicht­bij, om ze bang te ma­ken. De­ze kin­de­ren wor­stel­den met aan­gif­te doen. Hun moe­der ge­loof­de hen niet, al be­trap­te ze haar man met een meis­je op schoot. Moe­der bleef pas­sief, gaf vrij baan. Ter­wijl het ge­beur­de on­der haar dak.”

De recht­bank doet op 26 ok­to­ber uit­spraak.

’Eén keer­tje on­der kou­de dou­che ge­zet’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.