OU­DE STOELEN ARENA GAAN IN DE VER­KOOP

De Telegraaf - - Binnenland -

AMSTERDAM De ou­de stoelen uit de Amsterdam ArenA krij­gen een nieuw le­ven. Het sta­di­on heeft de af­ge­lo­pen tijd bij­na al­le van de ruim 53.000 stoelen ver­van­gen door rood-wit­te exem­pla­ren. Ajax­fans kun­nen nu de ou­de stoelen ko­pen. De op­brengst gaat naar de Ajax Foun­da­ti­on, die pro­jec­ten on­der­steunt voor kans­ar­me jon­ge­ren in Amsterdam.

Na 21 jaar wa­ren de stoelen aan ver­van­ging toe. Met de nieu­we exem­pla­ren ging een lang­ge­koes­ter­de wens in ver­vul­ling, want de ArenA kleurt nu rood-wit, naar de kleu­ren van thuis­club Ajax. Uit on­der­zoek bleek dat er bij de sup­por­ters veel in­te­res­se was voor de ou­de sta­di­on­stoe­len. Daar­op zijn er drie va­ri­an­ten be­dacht die de fans kun­nen aan­schaf­fen: een los­se rug­leu­ning en zit­ting die ze zelf tot stoel kun­nen ma­ken, een­tje met een sta­len on­der­stel en een met hou­ten fra­me. De eer­ste op­tie is het goed­koopst: 7,75 eu­ro. De twee an­de­re va­ri­an­ten kos­ten tus­sen de 50 en 65 eu­ro.

FOTO ANP

De sta­di­on­stoe­len in de ArenA zijn in­mid­dels bij­na al­le­maal ver­van­gen door rood-wit­te exem­pla­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.