OVER­VAL­LERS MET EEN POLLEPEL VERJAAGD

De Telegraaf - - Binnenland -

DIDAM Drie over­val­lers dach­ten in de ei­ge­naar en kok van Chi­nees res­tau­rant Nieuw Azië in het Gel­der­se Didam en­ke­le weer­lo­ze slacht­of­fers te heb­ben ge­von­den. Maar het trio kwam be­dro­gen uit toen de kok hen met zijn pollepel de zaak weer uit joeg.

Het was woens­dag­avond na slui­tings­tijd toen het drie­tal de zaak aan de Kerk­straat bin­nen­drong. Ei­ge­naar Wei Ye lijkt de dag na­dien am­per on­der de in­druk van het in­ci­dent.

„Twee vrou­wen en een man”, zegt hij. „Ze kwa­men bin­nen via de ach­ter­deur en had­den pa­pie­ren bij zich. De­den of ze de weg zoch­ten. Maar al snel pro­beer­den ze de zaak ver­der bin­nen te drin­gen en bleek dat ze uit wa­ren op ons geld.”

Ei­ge­naar Wei Ye kreeg met­een arg­waan toen het drie­tal via de ach­ter­in­gang bin­nen­kwam: „Ruim twee jaar ge­le­den zijn we ook over­val­len. Toen zijn de kok en ik naar bui­ten ge­vlucht. De­ze keer heb ik de kok ge­roe­pen. Hij kwam met een pollepel en wist de over­val­lers weg te ja­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.