GEACHTE LE­ZER,

De Telegraaf - - Wat U Zegt - Mi­chel van den Bergh

Vuur­werk in de op­po­si­tie! Dat ver­wacht­te Hen­ny Ise­ger met een po­li­tiek zwaar­ge­wicht als Jeroen Dijs­sel­bloem in de op­po­si­tie­ban­ken. Ze komt ech­ter be­dro­gen uit. Het stem­men­ka­non van de PvdA mist ’vuur­kracht’ voor zijn nieu­we rol en heeft zijn ont­slag als Ka­mer­lid in­ge­diend. Maar­ten Ko­ning stelt dat Dijs­sel­bloem door zich ver­kies­baar te stel­len een con­tract met de Ne­der­land­se be­vol­king is aan­ge­gaan. ,,Het is dan ab­surd dat hij nog wel de Eu­ro­groep blijft voor­zit­ten, on­ge­twij­feld als spring­plank voor een ri­an­te aan­bie­ding uit de fi­nan­ci­ë­le sec­tor”, zegt hij. Henk van Gar­de­ren vindt dat de PvdA’er met zijn ver­trek de ver­trou­wens­kloof tus­sen po­li­tiek en kie­zer weer een stuk gro­ter heeft ge­maakt. Maar Jos Merks neemt het voor ’s lands re­ken­mees­ter op. ,,Als je ja­ren­lang suc­ces­vol als mi­nis­ter en op het Eu­ro­pe­se to­neel als vi­si­te­kaart­je van Ne­der­land hebt ge­ac­teerd, dan ga je toch niet meer als jong­ste be­dien­de in een Twee­de Ka­mer zit­ten?”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.