Niets te zoe­ken op WK in Rus­land

De Telegraaf - - Wat U Zegt - J.B. de Vries, Leeu­war­den

Jam­mer dat Ne­der­land niet naar het WK 2018 gaat. Maar het is niet erg om juist dit WK te mis­sen. Wat heb­ben we te zoe­ken in Rus­land met Poe­tin als gast­heer? Poe­tin is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit de lucht schie­ten van ca. 200 Ne­der­lan­ders. Hij over­leg­de des­tijds da­ge­lijks met mi­li­tai­ren over de hei­me­lij­ke in­zet van Rus­si­sche mi­li­tai­ren in Oost-Oe­krai­ne. Die Rus­si­sche BUK-ra­ket­ten kon­den daar nooit ko­men zon­der zijn toe­stem­ming of me­de­we­ten. Poe­tin wil­de zo Oe­kra­ïen­se vlieg­tui­gen op 10 km hoog­te neer­schie­ten ter­wijl daar ook bur­ger­vlieg­tui­gen vlo­gen. Hij liegt al ja­ren over de fei­ten en werkt on­der­zoe­ken te­gen. En wij wil­den naar een door hem ge­or­ga­ni­seerd voet­bal­feest. Ove­ri­gens denk ik dat tij­dens het WK de hel weer los­breekt in Oe­kra­ï­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.