Ziek­te­kos­ten ro­kers

De Telegraaf - - Wat U Zegt - Theo Jo­ren, Haar­lem

Vol­gens een le­zer van uw krant (WUZ 12/10) moe­ten ro­kers nog stren­ger wor­den aan­ge­pakt door hen bij­voor­beeld de ziek­te­kos­ten ten ge­vol­ge van het ro­ken voor 50 pro­cent zelf te la­ten be­ta­len, maar de­ze le­zer ver­geet dat heel veel ro­kers eer­der dood gaan en dan dus geen AOW meer krij­gen. Ro­kers be­ta­len ruim 3 mil­jard aan be­las­ting en ie­der jaar wordt dat weer ver­hoogd. Ik rook ove­ri­gens zelf niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.