Ri­si­co kli­maat on­der­schat

De Telegraaf - - Dft -

Be­drij­ven on­der­schat­ten de fi­nan­ci­ë­le ri­si­co’s van kli­maat­ver­an­de­ring, stelt ac­coun­tants­kan­toor KPMG. Ruim 70% van de on­der­ne­min­gen we­reld­wijd rept er in het jaar­ver­slag met geen woord over. In Ne­der­land is dat 55%. Van de be­drij­ven die het ri­si­co on­der­ken­nen, on­der­bouwt een klein deel dat met con­cre­te cij­fers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.