Stij­ging om­zet Fast­ned

De Telegraaf - - Dft -

Fast­ned heeft zijn om­zet in het der­de kwar­taal van dit jaar met 111% zien stij­gen tot €118.000. De ex­ploi­tant van snel­laad­sta­ti­ons voor elek­tri­sche au­to's zegt dat de groei nog ster­ker had kun­nen zijn als er meer elek­tri­sche au­to's ge­le­verd had­den kun­nen wor­den in Ne­der­land. Het aan­tal ac­tie­ve klan­ten nam met 88% toe tot een klei­ne 4800 en het ge­le­ver­de stroom­vo­lu­me steeg met 113%. De start-up maakt geen re­sul­taat be­kend, maar laat wel we­ten dat er nog al­tijd geen winst wordt ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.