Loons­ver­ho­ging bij Ak­zoNo­bel

De Telegraaf - - Dft -

AMSTERDAM Het per­so­neel van Ak­zoNo­bel krijgt er 2,25% loon bij. Dat kwam het verf- en che­mie­con­cern over­een met vak­bon­den FNV, CNV en VMHP. De nieu­we cao voor al­le 5000 werk­ne­mers in Ne­der­land heeft een loop­tijd van een jaar en gaat met te­rug­wer­ken­de kracht op 1 ju­li in. Het Ak­zo-per­so­neel krijgt er per 1 ju­li van dit jaar 1,75% bij. Op 1 ja­nu­a­ri komt daar nog eens 0,25% bo­ven­op. De werk­ne­mers moe­ten nog wel in­stem­men met de af­spra­ken. FNV-be­stuur­der Erik de Vries: ,,Me­de­wer­kers maak­ten zich zor­gen over de toe­komst van het be­drijf. Dit geeft rust.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.