Cap­tains met re­gen­boog­band

De Telegraaf - - Telesport -

ZEIST • De aan­voer­ders van al­le clubs uit het be­taal­de voet­bal dra­gen ko­mend speel­week­ein­de een re­gen­boog­band. Ze steu­nen daar­mee de cam­pag­ne om di­ver­si­teit in de sport te pro­mo­ten. „Voet­bal moet voor ie­der­een zijn, on­ge­acht cul­tu­re­le ach­ter­grond, huids­kleur, ras, sek­su­e­le voor­keur of re­li­gie”, zegt VVCS-voor­zit­ter Dan­ny Hesp.

Het ini­ti­a­tief voor het dra­gen van een aan­voer­ders­band in de re­gen­boog­kleu­ren is ge­no­men door de Cen­tra­le Spe­lers­raad (CSR) en de Johan Blan­ken­stein Foun­da­ti­on. Zij zet­ten zich in voor ac­cep­ta­tie van al­le ge­aard­he­den in de sport. Niet al­leen de aan­voer­ders in de Ere­di­vi­sie, de Ju­pi­ler Le­a­gue, de vrou­wen­com­pe­ti­tie en de hoofd­klas­sen van het hoc­key spe­len dit week­end met een re­gen­boog­band. De ban­den zijn ook uit­ge­deeld bij clubs uit de hoog­ste klas­sen van het ama­teur­voet­bal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.