Pas­poort hond la­ter in­ge­voerd

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag -

DEN HAAG • De in­voe­ring van een ver­plicht die­ren­pas­poort voor hon­den loopt ver­tra­ging op. De ’iden­ti­fi­ca­tie­plicht’ zou aan­van­ke­lijk van­af 1 ja­nu­a­ri 2018 gel­den. Het mi­nis­te­rie van Land­bouw laat we­ten dat de da­tum niet ge­haald kan wor­den. Van­we­ge de lan­ge for­ma­tie zijn de voor­be­rei­din­gen voor de maat­re­gel ver­traagd. Het ver­plich­te pas­poort moet gel­den voor el­ke nieuw ge­bo­ren pup en al­le im­port-hon­den. Mi­nis­ter Schouten heeft gis­te­ren la­ten we­ten dat ze ko­mend voor­jaar met een nieu­we plan­ning komt. Het is een maat­re­gel om de re­gi­stra­tie en iden­ti­fi­ca­tie van hon­den te ver­be­te­ren. In het pas­poort staan de vo­ri­ge ei­ge­na­ren en de ge­ge­vens van de die­ren­arts.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.