Koers stijgt door gek­te

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag - Mar­tin Vis­ser

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Dat gaat ze­ker op voor beleggen in bit­coins. De koers van dit vir­tu­e­le geld is ge­ëx­plo­deerd. In een jaar tijd werd de­ze cryp­to­munt 16 keer zo­veel waard. In plaats van arg­wa­nend te wor­den, krij­gen veel men­sen juist het ge­voel dat ze iets mis­lo­pen. Als je buur­man rijk wordt van bit­coins, waar­om jij dan niet? De­ze psy­cho­lo­gie is pre­cies de re­den dat steeds meer men­sen in­stap­pen. Maar is de­ze over­dre­ven koers­ex­plo­sie er­gens op ge­ba­seerd? Ligt er een re­ë­le waar­de, een ste­vig fun­da­ment on­der de bitcoin? Nee. De koers stijgt al­leen maar zo hard van­we­ge de gek­te. Niet om­dat er een veel­be­lo­vend be­drijf ach­ter zit of om­dat er een ste­vi­ge eco­no­mie on­der ligt. Wie een­maal in de bit­coins zit, heeft er al­le be­lang bij te zeg­gen dat er al­leen maar meer mee te ver­die­nen valt. De­ze zo­ge­naam­de cryp­to­mun­ten zijn daar­mee een piramidespel. Steeds slui­ten nieu­we men­sen ach­ter aan in de rij en zo­lang ie­der­een er­op ver­trouwt dat er ook voor hem een pot goud klaarstaat, gaat het goed. Maar o wee als dat ver­trou­wen weg­valt. Dan stort het kaar­ten­huis in. Er is dan geen cen­tra­le bank die er iets aan doet, want het we­zen­lij­ke ken­merk van de­ze mun­ten is dat die vol­le­dig bui­ten het ge­wo­ne fi­nan­ci­ë­le sys­teem staan. De laat­sten in de rij, zij die te­gen de hoog­ste prijs koch­ten, zijn dan de pi­neut.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.