STOPVERBOD ’SEKSBOS’ UIT­GE­BREID

De Telegraaf - - Binnenland - door An­dré Spaan­sen

WINSCHOTEN De over­last bij het ’seksbos’ bij het Gro­ning­se dorp Wes­ter­lee wordt aan­ge­pakt. Zo wordt een stopverbod uit­ge­breid rond­om het bos, om oe­ver­loos ’crui­sen’ te­gen te gaan. Om­wo­nen­den wer­den ho­ren­dol van rond­jes rij­den­de au­to’s.

De ko­men­de we­ken wordt op een rij­tje ge­zet wat ver­der ge­daan kan wor­den om ho­mo­man­nen te ont­moe­di­gen tel­kens naar het bos te gaan voor sek­su­e­le ont­moe­tin­gen. Hand­ha­ving van een stopverbod en het ope­nen of slui­ten van par­keer­plaat­sen kan een eer­ste op­los­sing bie­den. Re­gio­ge­meen­ten vre­zen te­vens drugs­over­last en pros­ti­tu­tie. Vol­gen­de maand moet de over­last ver­kleind zijn, me­de door toe­zicht.

Een con­fe­ren­tie daar­over werd gis­te­ren op het ge­meen­te­huis in Winschoten door tien­tal­len be­zorg­de bur­gers be­zocht. „Dat was heel po­si­tief en druk. Het uit­ge­brei­de stopverbod is een eer­ste maat­re­gel”, zegt woord­voer­ster Cha­ro­ne Tel­le­gen van de ge­meen­te Ol­d­ambt.

Om­wo­nen­de Wil­lem Toe­rink is een van de kri­ti­sche bur­gers. „Wij heb­ben ons ver­haal ge­daan. Goed dat er maat­re­ge­len ko­men te­gen ’crui­send’ ver­keer. Het gaat ook om aan­tal­len. Ooit wa­ren het er tien in de week, toen hon­derd man­nen.” Maar er is meer: „Al zeg­gen de man­nen dat ze er mo­gen ’re­cre­ë­ren’, wij me­nen dat el­ders een ge­schik­te­re ho­moont­moe­tings­plaats moet ko­men. Dan is het hier af­ge­lo­pen. Want er is in ons land toch een norm dat seks in het open­baar aan­stoot­ge­vend is, waar­door pas­san­ten ge­schokt ra­ken.”

Eind aan oe­ver­loos ’crui­sen’

Om ’crui­sen’ te­gen te gaan, wor­den nu maat­re­ge­len ge­no­men bij het ’seksbos’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.