Eerst in­te­ren op ei­gen ver­mo­gen

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

Le­ra­ren in het ba­sis­on­der­wijs gaan op­nieuw sta­ken. Ze ei­sen 1,4 mil­jard eu­ro voor ex­tra sa­la­ris en werk­druk­ver­la­ging. De sta­king aan­staan­de dins­dag gaat door on­danks de ver­kla­ring van mi­nis­ter Slob dat er niet meer in zit dan de reeds toe­ge­zeg­de 720 mil­joen eu­ro. Nu blijkt dat de basisscholen ie­der jaar een zak met geld ont­van­gen om naar ei­gen goed­dun­ken te be­ste­den en een groot deel van dat geld op­zij heb­ben ge­zet tot een to­taal van 2,1 mil­jard eu­ro. Dit in plaats van het uit te ge­ven aan meer sa­la­ris, werk­druk­ver­min­de­ring of ex­tra hulp­mid­de­len. Er moet eerst in­ge­teerd wor­den op het ei­gen ver­mo­gen voor­dat er ge­staakt gaat wor­den. Bo­ven­dien moet de re­ge­ring geen Sin­ter­klaas spe­len door basisscholen te voor­zien van hon­der­den mil­joe­nen eu­ro’s zon­der strik­te voor­waar­den. Frans Boo­mer, Nieu­we­gein Kies zelf de Brief van de Dag op wuz.nl van­af 12 uur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.