GE­ACH­TE LEZER,

De Telegraaf - - Wat U Zegt - Mar­go Stols

Het plan van mi­nis­ter Van Nieu­wen­hui­zen om ap­pen op de fiets te gaan ver­bie­den, wordt met ge­juich be­groet. „Zul­len we dan ein­de­lijk ver­lost wor­den van die zom­bies op rij­wie­len?”, re­a­geert Fen­na Koops. Be­ter dan een boe­te lijkt het de­ze lezer om de te­le­foon af te pak­ken, „daar straf je ze het hardst mee”. Ook Si­mon Luxen is voor de­ze aan­pak: „Er is maar één ma­nier, het mo­biel­tje de eer­ste keer voor een week in be­slag ne­men, daar­na ie­de­re keer ver­dub­be­len.” Wat som­mi­gen niet be­grij­pen is waar­om het zo lang moet du­ren voor­dat het ver­bod van kracht wordt. R. Schul­te: „Het aan­tal ver­keers­do­den stijgt weer. Daar gaat on­ze voort­va­ren­de re­ge­ring iets aan doen. In 2020. Het heeft iets weg van ’kan ie­mand mor­gen de brand­weer bel­len, want het huis staat in de fik’”. Hoe an­ders ging dat bij de btw-ver­ho­ging van 6 naar 9 pro­cent, me­mo­reert M. van Dorp. „Daar werd tot Prins­jes­dag niets over ge­hoord, maar dat was in drie maan­den een feit”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.