’Toe­gan­ke­lij­ke’ uit­leg

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

On­ze doch­ter be­zocht een mid­del­ba­re school in Noordwijk. Tij­dens een les Maat­schap­pij­leer vroeg een leer­ling in ver­kie­zings­tijd wat nou ei­gen­lijk het ver­schil is tus­sen links en rechts den­ken. De le­raar re­a­geer­de la­co­niek: „Dat is heel sim­pel; recht­se men­sen den­ken aan zich­zelf, link­se men­sen den­ken aan een an­der”. Ver­bijs­terd bel­de ik de le­raar om uit­leg. „Ik pro­beer­de het zo toe­gan­ke­lijk mo­ge­lijk uit te leg­gen”, was zijn re­ac­tie.

Ik wens Bau­det heel veel suc­ces bij zijn ‘school­tour’. Het is van groot be­lang dat on­ze jeugd leert ana­ly­se­ren, be­re­de­ne­ren en an­der­mans opi­nie leert res­pec­te­ren. De do­cent dient hier­bij zijn ei­gen me­ning voor zich te hou­den! G. van Zan­ten-Jans, Sas­sen­heim

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.