Har­de ei­sen staal­bon­den

De Telegraaf - - Dft -

Eu­ro­pe­se vak­bon­den ko­men met har­de ei­sen voor staal­be­drij­ven Thys­senKrupp en Ta­ta Steel die Eu­ro­pe­se ac­ti­vi­tei­ten on­der een dak wil­len bren­gen. De vak­bon­den vin­den dat er de ko­men­de tien jaar he­le­maal geen ge­dwon­gen ont­sla­gen mo­gen val­len. Op 10 ja­nu­a­ri be­spre­ken de bon­den mo­ge­lij­ke ac­ties, moch­ten de be­drij­ven voor die da­tum niet over de brug ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.